Brandrådgivning

Vi tilbyder brandrådgivning inden for byggeri i brandklasse 2.

Vi laver udarbejdelsen af brandstrategirapporter, brandplane, flugtvejsplaner, kontrolplaner, drift og vedligeholdelsesvejledninger af brandtekniske installationer.

BRANDTEKNISK RÅDGIVNING OG MYNDIGHEDSGODKENDT BRANDSTRATEGI

For alle bygningstyper kræver den danske lovgivning, at brandsikkerheden skal være i orden. Det vil sige, at brandsikkerheden skal undersøges og dokumenteres ved såvel nybyggeri som ved ombygning eller ændring i anvendelse. Med brandteknisk rådgivning sikrer du din bygnings evne til at modstå brand, hindre brandspredning samt opretholde personsikkerhed i tilfælde af brand, som er de grundlæggende krav til byggeri i Danmark.

BRANDRÅDGIVNING FOR FORDELAGTIG INDRETNING

Det kan til tider være en udfordring at opnå overensstemmelse mellem høj brandsikkerhed og en økonomisk fordelagtig indretning til fremtidig anvendelse. Som brandrådgiver forstår vi at lytte til kundens anvendelsesbehov og hjælpe til at opnå den mest fordelagtige indretning, som ligeledes overholder myndighedskravene. I den forbindelse er en god og konstruktiv kontakt med såvel arkitekter som bygherre et væsentligt element.

BRANDRÅDGIVNING JF. BYGNINGSREGLEMENT 2018

Med ikrafttrædelse af Bygningsreglementet BR18, er det nu certificerede rådgivere, der skal varetage byggesagsbehandlingen af et byggeprojekt inden for områderne bærende konstruktioner og brandsikkerhed. For brandsikkerhed betyder ændringerne, at de opgaver, der hidtil er blevet håndteret af de kommunale sagsbehandlere og beredskabet, fremover skal udføres af bygherrens egen tilknyttede certificerede brandrådgiver. Dette giver en række nye rådgiverydelser både i projekteringsfasen og i udførelsesfasen. Vi kan løse disse ydelser for byggerier i brandklasse 2.

Vores egne brandrådgivere er certificeret i Brandklasse 2.

BRANDKLASSE 1-4

Med ændringerne i bygningsreglementet er alt byggeri inddelt i brandklasser, fra Brandklasse 1, som omfatter énfamilie- og rækkehuse til Brandklasse 4, som er de helt store og komplekse byggerier. Et etagebyggeri i tre etager vil normalt være placeret i brandklasse 2.

Brandrådgiver

Eunice Steenberg Hansen

Certificeret brandklasse 2 rådgiver

Mobil: 26804284 | Mail: tegnestuen@oeglen.dk