Lovliggørelse og BBR ændringer

Det kan være man står i et hussalg og ejendomsmægleren opdaget at et byggeri er ulovligt. Et byggeri er ulovligt hvis det ikke opfylder de krav, der er fastsat i byggeloven eller bygningsreglementet, og der ikke er indhentet byggetilladelse eller dispensation.

Du er som ejer ansvarlig for, at byggelovgivningen overholdes.

Lovliggørelse

Hvis det viser sig, at et byggeri er opført uden byggetilladelse eller er i strid med reglerne, skal byggeriet lovliggøres. Dette kan ske på to måder, enten ved retslig lovliggørelse, hvor man ansøger om byggetilladelse til byggeriet eller en fysisk lovliggørelse (nedrivning/ombygning).

Vi er klar til at hjælpe dig med rådgivning og ansøgning, så forholdene kan blive lovliggjort.

BBR-meddelelsen

I bygnings- og boligregistret (BBR) finder du oplysninger om alle bygninger på din ejendom, som du kan finde her. Der er mange oplysninger om hver enkelt bygning, fx hvor de ligger, hvad de bruges til, deres størrelse og alder. Se din BBR her

De oplysninger, BBR har om bygningen, står på BBR-meddelelsen. Oplysningerne er normalt korrekte, men du skal som ejer altid være opmærksom på, at BBR-meddelelsen er opdateret. Det er også en god idé at sørge for, at oplysningerne i BBR er korrekte, fx når der skal beregnes ny ejendomsskat. Hvis du finder uoverensstemmelser mellem din bygnings registrering i BBR og de faktiske forhold, kan du rette de fleste oplysninger selv via selvbetjeningsløsningen Ret BBR her.

Vi er klar til at hjælpe dig med indberetning af ændringer til BBR

Køb og salg

Overvejer du at købe et hus, skal du altid være opmærksom på, om oplysningerne i BBR stemmer med de faktiske forhold. Hvis den tidligere ejer fx har indrettet værelser i kælderen eller bygget en garage i haven uden at informere kommunen, så er det ikke sikkert, at oplysningerne kan ses på BBR-meddelelsen.

Det kan også være, at du som ejer opdager nogle uoverensstemmelser i BBR-meddelelsen, når du skal til at sælge dit hus. Dette kan være der er et toilet mere i hus, end der er angivet i BBR, dette vil man kunne indberette til BBR. Der kan også være man har opført/fjernet en bygning uden tilladelse fra kommunen, så vil det skulle søges lovliggjort